การเยียวยาและปรับฐานเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้เทียบเท่าข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา

📢📢📢ข่าวดี ข่าวด่วน!!! บัดนี้ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่…) พ.ศ… ที่เกี่ยวกับการเยียวยาและปรับฐานเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้เทียบเท่าข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๘% ได้ผ่านมติจากที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวาระ ๓ แล้ว ต่อไปจะได้นำร่างกฏหมายขึ้นทูลเกล้าฯถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพิ่มอำนาจ ก.พ.อ.ดำเนินการเยียวยาเงินปรับเพิ่ม เงินเดือน ๘% ให้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเมียบเท่ากับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้มีการเหลื่อมล้ำมาตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ครูประถม ม้ธยม ได้ ๑๓ % อาจารย์มหาวิทยาลัยได้รับเพียง ๕% เท่านั้น ผู้เสียหายที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมส่วนใหญ่จะเป็นราชภัฏ ราชมงคล ซึ่งแต่ก่อน ราชภัฏ ราชมงคลแต่เดิมเป็นข้าราชการครูเช่นเดียวกับ สพฐ . มาปรับเปลี่ยนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด สกอ. เมื่อปี ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘)…มีพระราชบัญญัตินี้เพื่อปลดล็อคความเหลื่อมล้ำดังกล่าว ทาง ทปสท. จะต้องขอความเห็นใจและขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการ ก.พ.อ.ในการดำเนินการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับความเป็นธรรม ให้เทียบเท่าเฉกเช่นเดียวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ … 🔊🔊🔊🎵🎵🎵🎵

จาก ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *